Gayrimenkul Önemli Bir Yatırım

Karar vermeden önce gerçek değerini öğrenin.

Kartepe Gayrimenkul Değerleme


 Amacımız; gerçek kişilere, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, özel finans kurumlarına, factoring şirketleri, finansal kiralama (leasing) şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, kamu iktisadi kuruluşları, özelleştirme idaresi, mahkemeler, valilikler, SGK, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve özellikle SPK mevzuatına tabi olan şirketlere yönelik uluslararası standartlarda değerleme uzmanlığı etik kuralları çerçevesinde ilkelerimize bağlı kalarak belirtilen sürede, uygun ücretle, kaliteli ve güvenilir hizmet vermektir.

Placeholder Image

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin…Detaylar
gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, ekspertiz ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir. Gayrimenkul değerleme SPK ve BBDK lisanslı değerleme uzmanları tarafından yapılmalıdır. Firmamızdan gayrimenkul değerleme talebinde bulunabilir, değerleme işlemleri ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

Placeholder Image

Şirket Aktiflerinin Değerlemesi

01.01.2005 tarihinden itibaren mali piyasalarda AB ülkeleri ile birlikte eş zamanlı olarak uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları kullanılmaya başlanmıştır. …Detaylar
Bu nedenle de muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme yöntem ve standartları uygulanırken şirket aktifindeki duran varlıkların uluslararası değerleme standartlarına göre değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Meslek uzmanları ve partnerleri ile muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme işlemlerine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve makine değerlemesini uluslararası değerleme standartlarına göre yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.

Placeholder Image

Gayrimenkul Pazar Araştırması

Hizmetlerimizden birisi de gayrimenkul pazar araştırmasıdır. Gayrimenkul pazar araştırması kapsamında; gayrimenkule dayalı projelerin, yürütülmesi ve tamamlanması sırasında görecekleri taleplere yönelik…Detaylar
araştırmalar ile gayrimenkulden yararlanma, kullanma, kiralama gibi gayrimenkule bağlı hakların göreceği taleplere yönelik araştırmaların yapılması hizmetlerini sunmaktayız. Gayrimenkul kullanıcıları tanımlanır, talep faktörleri belirlenir, mevcut arz ile talep stoku karşılaştırılır, arz ve talep esnekliği katsayıları belirlenir. Bu saptamalardan hareketle pazar tanımlaması yapılarak raporlaması yapılır.

Placeholder Image

Taşınmazların Kira Bedeli Tespiti

Taşınmazların kira bedeli tespiti konusunda; Her tür gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde kira bedelini belirlenmesi…Detaylar
kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlenmesi, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlenmesi, ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye alınması konularında değerleme hizmeti verilmesi, yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlenmesi konularında hizmet sunmaktayız.

Misyonumuz etik kurallar dahilinde, Uluslararası Değerleme Standartları’ nca genel kabul görmüş kavram ve ilkeler doğrultusunda, teknik niteliklere ve Güncel veriler ışığında kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, şeffaf ve tutarlı raporlar hazırlamakta ve ilgililere sunmaktadır.


Placeholder Image

Cem EJDEROĞLU

SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Lisans No: 405396

REFERANSLARIMIZ
Ziraat Bankası İş Bankası Yapıkredi Bankası QNB Finans Bankası Küveyt Türk Bankası İng Bankası Filli Boya Kartepe Küçük Sanayi Sitesi Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Yıldız Holding Ptt